Cennik usług

Kancelaria Podatkowa "TAX" - cennik usług

Poniższy cennik jest orientacyjny. Szczegółowy koszt świadczonych usług ustalamy na spotkaniu z klientem, po ocenie rzeczywistego nakładu pracy. Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń do nas:

KPiR bez VAT – cena netto od 250,00 złKPiR z VAT – cena netto od 350,00 zł
Elementy dodatkowe wpływające na kalkulacje cenycena netto
  
złożenie deklaracji VAT-UE z wykazanymi danymi (m-c)65,00 zł
złożenie deklaracji VAT-9M (m-c)50,00 zł
rozliczenie dokumentów walutowych generujących różnice kursowe (2 zł/ 1 rozliczona różnica kursowa)2,00 zł
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (1-10 szt)50,00 zł
  
Cennik usług kadrowo – płacowych 
  
rozliczenie składek ZUS dla przedsiębiorcy lub osoby współpracującej bez umowy (m-c)60,00 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4 + kadry – 1 pracownik (m-c)55,00 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4  – 1 pracownik (m-c)40,00 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4 – 1 zleceniobiorca (biorący dzieło) (m-c)30,00 zł
założenie teczki akt osobowych lub teczki zleceniobiorcy (opłata jednorazowa)60,00 zł
  
Cennik opłat dodatkowych 
  
dostarczenie dokumentów po terminie określonym umową50,00 zł
dostarczenie dokumentów za zamknięty okres rozliczeniowy – wymagające złożenia korekt w US75,00 zł
dostarczenie dokumentów za zamknięty okres rozliczeniowy – nie wymagające złożenia korekt w US55,00 zł
korekta rozliczeń PIT-4 (nie dostarczone zwolnienie lekarskie, błędna wypłata wynagrodzenia, brak informacji o zatrudnieniu itp.)40,00 zł
korekta rozliczeń ZUS (nie dostarczone zwolnienie lekarskie, błędna wypłata wynagrodzenia, brak informacji o zatrudnieniu itp.)40,00 zł
WDT – złożenie wyjaśnień uzasadniających zastosowanie stawki 0% VAT75,00 zł
proporcja – sporządzenie wniosku o zastosowanie proporcji VAT (stawka godz. 150 zł; niemniej niż 75 zł)150.00 zł/h
przygotowanie dokumentów związanych ze zgłoszeniem do VAT/ rezygnacją z VAT (stawka godz. 150 zł; niemniej niż 75 zł)150.00 zł/h
przygotowanie dokumentów związanych z likwidacją Firmy (stawka godz. 150 zł; niemniej niż 100 zł)150.00 zł/h
RYCZAŁT bez VAT cena netto od 220,00 złRYCZAŁT z VAT cena netto od 320,00 zł
Elementy dodatkowe wpływające na kalkulacje cenycena netto
  
złożenie deklaracji VAT-UE z wykazanymi danymi (m-c)65,00 zł
złożenie deklaracji VAT-9M (m-c)50,00 zł
rozliczenie dokumentów walutowych generujących różnice kursowe (2 zł/ 1 rozliczona różnica kursowa)2,00 zł
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (1-10 szt)50,00 zł
  
Cennik usług kadrowo – płacowych 
  
rozliczenie składek ZUS dla przedsiębiorcy lub osoby współpracującej bez umowy (m-c)60,00 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4 + kadry – 1 pracownik (m-c)55,00 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4  – 1 pracownik (m-c)40,00 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4 – 1 zleceniobiorca (biorący dzieło) (m-c)30,00 zł
założenie teczki akt osobowych lub teczki zleceniobiorcy (opłata jednorazowa)60,00 zł
  
Cennik opłat dodatkowych 
  
dostarczenie dokumentów po terminie określonym umową50,00 zł
dostarczenie dokumentów za zamknięty okres rozliczeniowy – wymagające złożenia korekt w US75,00 zł
dostarczenie dokumentów za zamknięty okres rozliczeniowy – nie wymagające złożenia korekt w US55,00 zł
korekta rozliczeń PIT-4 (nie dostarczone zwolnienie lekarskie, błędna wypłata wynagrodzenia, brak informacji o zatrudnieniu itp.)40,00 zł
korekta rozliczeń ZUS (nie dostarczone zwolnienie lekarskie, błędna wypłata wynagrodzenia, brak informacji o zatrudnieniu itp.)40,00 zł
WDT – złożenie wyjaśnień uzasadniających zastosowanie stawki 0% VAT75,00 zł
proporcja – sporządzenie wniosku o zastosowanie proporcji VAT (stawka godz. 150 zł; niemniej niż 75 zł)150.00 zł/h
przygotowanie dokumentów związanych ze zgłoszeniem do VAT/ rezygnacją z VAT (stawka godz. 150 zł; niemniej niż 75 zł)150.00 zł/h
przygotowanie dokumentów związanych z likwidacją Firmy (stawka godz. 150 zł; niemniej niż 100 zł)150.00 zł/h

 

KPiR bez VAT cena netto od 250,00 złKPiR z VAT cena netto od 350,00 zł
Elementy dodatkowe wpływające na kalkulacje cenycena netto
  
złożenie deklaracji VAT-UE z wykazanymi danymi (m-c)65,00 zł
złożenie deklaracji VAT-9M (m-c)50,00 zł
rozliczenie dokumentów walutowych generujących różnice kursowe (2 zł/ 1 rozliczona różnica kursowa)2,00 zł
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (1-10 szt)50,00 zł
  
Cennik usług kadrowo – płacowych 
  
rozliczenie składek ZUS dla przedsiębiorcy lub osoby współpracującej bez umowy (m-c)55,00 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4 + kadry – 1 pracownik (m-c)55,00 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4  – 1 pracownik (m-c)40,00 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4 – 1 zleceniobiorca (biorący dzieło) (m-c)30,00 zł
założenie teczki akt osobowych lub teczki zleceniobiorcy (opłata jednorazowa)60,00 zł
  
Cennik opłat dodatkowych 
  
dostarczenie dokumentów po terminie określonym umową50,00 zł
dostarczenie dokumentów za zamknięty okres rozliczeniowy – wymagające złożenia korekt w US75,00 zł
dostarczenie dokumentów za zamknięty okres rozliczeniowy – nie wymagające złożenia korekt w US55,00 zł
korekta rozliczeń PIT-4 (nie dostarczone zwolnienie lekarskie, błędna wypłata wynagrodzenia, brak informacji o zatrudnieniu itp.)40,00 zł
korekta rozliczeń ZUS (nie dostarczone zwolnienie lekarskie, błędna wypłata wynagrodzenia, brak informacji o zatrudnieniu itp.)40,00 zł
WDT – złożenie wyjaśnień uzasadniających zastosowanie stawki 0% VAT75,00 zł
proporcja – sporządzenie wniosku o zastosowanie proporcji VAT (stawka godz. 150 zł; niemniej niż 75 zł)150.00 zł/h
przygotowanie dokumentów związanych ze zgłoszeniem do VAT/ rezygnacją z VAT (stawka godz. 150 zł; niemniej niż 75 zł)150.00 zł/h
przygotowanie dokumentów związanych z likwidacją Firmy (stawka godz. 150 zł; niemniej niż 100 zł)150.00 zł/h

 

Ilość dokumentów 1-20KSIĘGA cena netto od 1000,00 zł
Elementy dodatkowe wpływające na kalkulacje cenycena netto
  
złożenie deklaracji VAT-UE z wykazanymi danymi (m-c)65,00 zł
złożenie deklaracji VAT-9M (m-c)50,00 zł
rozliczenie dokumentów walutowych generujących różnice kursowe (2 zł/ 1 rozliczona różnica kursowa)2,00 zł
dokumenty księgowe rozliczane w walucie (1-10 szt)50,00 zł
  
Cennik usług kadrowo – płacowych 
  
rozliczenie składek ZUS dla przedsiębiorcy lub osoby współpracującej bez umowy (m-c)60,00 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4 + kadry – 1 pracownik (m-c)55,00 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4  – 1 pracownik (m-c)40,00 zł
rozliczenie składek ZUS i podatku PIT-4 – 1 zleceniobiorca (biorący dzieło) (m-c)30,00 zł
założenie teczki akt osobowych lub teczki zleceniobiorcy (opłata jednorazowa)60,00 zł
  
Cennik opłat dodatkowych 
  
dostarczenie dokumentów po terminie określonym umową50,00 zł
dostarczenie dokumentów za zamknięty okres rozliczeniowy – wymagające złożenia korekt w US75,00 zł
dostarczenie dokumentów za zamknięty okres rozliczeniowy – nie wymagające złożenia korekt w US55,00 zł
korekta rozliczeń PIT-4 (nie dostarczone zwolnienie lekarskie, błędna wypłata wynagrodzenia, brak informacji o zatrudnieniu itp.)40,00 zł
korekta rozliczeń ZUS (nie dostarczone zwolnienie lekarskie, błędna wypłata wynagrodzenia, brak informacji o zatrudnieniu itp.)40,00 zł
WDT – złożenie wyjaśnień uzasadniających zastosowanie stawki 0% VAT75,00 zł
proporcja – sporządzenie wniosku o zastosowanie proporcji VAT (stawka godz. 150 zł; niemniej niż 75 zł)150.00 zł/h
przygotowanie dokumentów związanych ze zgłoszeniem do VAT/ rezygnacją z VAT (stawka godz. 150 zł; niemniej niż 75 zł)150.00 zł/h
przygotowanie dokumentów związanych z likwidacją Firmy (stawka godz. 150 zł; niemniej niż 100 zł)150.00 zł/h

 

Masz pytania? Zadzwoń: