Oferta

Oferta Kancelarii Podatkowej „TAX” Jan Kownacki

„TAX” – nasze biuro rachunkowe oferuje pełen zakres usług księgowo-podatkowych firmom i instytucjom z Białegostoku. Od 1992 r. zapewniamy naszym klientom pełną obsługę księgową i kadrowo-płacową. Poniżej prezentujemy pełną ofertę usług:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość – księgi handlowe),
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (PKPiR),
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (Ryczałt),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji transakcji wewnątrzwspólnotowych – informacje podsumowujące VAT UE, Intrastat,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • wysyłka plików JPK.

Usługi w zakresie kadrowo-płacowym:

 • sporządzanie dokumentów związanych nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie umów-zleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie list płac, rachunków od umów cywilno-prawnych (umów-zleceń, umów o dzieło),
 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników,
 • rozliczenia z ZUS, PFRON,
 • przygotowywanie rocznych deklaracji z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę, a także umów zleceń i umów o dzieło),
 • przygotowywanie informacji o dochodach rocznych pracowników (PIT-11, PIT-4R),
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Pozostałe usługi:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją nowej firmy,
 • pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności,
 • pomoc podczas czynności kontrolnych – podatek dochodowy, podatek VAT,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych podatku dochodowego (PIT, CIT),
 • przygotowanie rocznych rozliczeń osób indywidualnych (PIT-37, PIT-38, PIT-39, itd.),
 • przygotowanie raportów, np. Intrastat, GUS i Urzędu Celnego itp.
 • miesięczne analizy i raporty,
 • sprawozdania finansowe,

 

Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność informacji na każdym etapie współpracy.

Indywidualne podejście do każdego z naszych klientów daje Państwu pewność, że współpraca z nami przyniesie pożądane efekty.

Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Usługi księgowe

Nasza firma istnieje od 1992 r. Zaufaj doświadczeniu !